เข้าใจในอุปกรณ์ที่ใช้ ทุกซอกทุกมุม

เพราะเราวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์เองทุกชิ้น

1
2
3
4
5
1

ติดตั้งได้ทุกสถานที่ ที่มีไฟฟ้าเข้าถึง ไม่ต้องเดินสายแลน และไม่ต้องใช้ อินเทอร์เน็ตของโรงเรียน

2

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตชนิด 3G/4G ในตัวเครื่องตลอดเวลา พร้อมใช้งานทันที

3

แบตเตอรี่สำรองในตัว ทำงานได้ยาวนานถึง 150 ชั่วโมง ขณะไฟดับ

4

ตัวเครื่องทำจากพลาสติก ABS สามารถกันน้ำกันฝุ่นได้อย่างน้อยในระดับ IP 65

5

มีไฟแสดงสถานะของเครื่องสแกนบัตร และเสียงแจ้งเตือนเมื่อสแกนบัตร

เครื่องลงเวลาเข้า-ออก

1
2
3
4
1

ใช้งานง่าย แค่แตะบัตรก็เช็คชื่อไม่ต้องค้นหา ไม่ต้องขานชื่อ

2

ไม่ต้องชาร์จแบตเตอรี่ทุกวัน ชาร์จ 1 ครั้งอยู่ได้นาน 14 วัน

3

เช็คชื่อที่ไหนก็ได้ ใช้ได้ทั้งเช็คชื่อหน้าเสาธง กิจกรรมลูกเสือ หรือวิชาพละ

4

ไม่ต้องใช้ อินเทอร์เน็ต ของโรงเรียน ไม่ต้องใช้มือถือของครูผู้สอน

เครื่องลงเวลาเคลื่อนที่ (เช็คชื่อรายวิชา)

1
2
3
4
5
1

ไม่ต้องใช้ อินเทอร์เน็ต ของโรงเรียน

2

มีระบบอินเทอร์เน็ตในตัว ใช้งานจุดไหนก็ได้ภายศูนย์อาหาร

3

แบตเตอรี่สำรองในตัว ทำงานได้ยาวนานถึง 4 ชั่วโมง หากเกิดเหตุไฟดับ

4

บันทึกการใช้จ่ายอัตโนมัติจากการสแกนบัตรของนักเรียน หรือ บุคลากร

5

แสดงยอดเงินที่ใช้ และยอดเงินคงเหลือทันที

เครื่องร้านค้าศูนย์อาหาร