เงินที่โรงเรียนทำหายไป! สร้างโดมหลังคาได้ สร้างห้องคอมพิวเตอร์ได้ สร้างสนามกีฬาได้ สร้างอาคารเรียนได้